CITY CENTRES AS PLACES FOR STRATEGIC COOPERATION THROUGH ACTIVE CITY MANAGEMENT – THE SIGNIFICANCE OF TRADE ENTITIES

Authors

  • Sebastian BRAŃKA
  • Andres COCA-STEFANIAK
  • Jarosław PLICHTA

DOI:

https://doi.org/10.1515/saeb-2016-0110

Keywords:

city manager, town centre management, destination management, retail development, urban tourism, city attractiveness

Abstract

This paper posits that the contemporary city should be viewed as a common space that needs the effort of many various stakeholders in order to satisfy the diverse (and changing) needs of its stakeholders. Yet, achieving this effectively requires active management and coordination of a range of activities. This paper discusses three examples of recent activities in Cracow (Poland) that reflect strategic approach. The first of these case studies focuses on identifying the factors encouraging students to remain in Cracow after completing their studies. The second case study corresponds to a shopping centre opened in 2006 and the last case study shows the recent application of the cultural park legal framework to the city centre of Cracow. This study also makes reference to recent research funded by the European Commission’s Life Long Learning programme on the professional competences of city managers across 6 countries.

JEL Codes - R58, L81, M38

References

Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Wilkońska, A., and Mazanek, L., 2013. Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku. Raport końcowy. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Brańka, S., 2013. Why do the university graduates settle down in the university town? Potential implications for city marketing - the case of Cracow. Zeszyty Naukowe Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10(59), 87-97.

Brańka, S., and Plichta, J., 2014. The role of city managers in managing networks in public space. In T. Baaken and J. Teczke (Eds.), Managing Disruption and Destabilisation (pp. 199-208). Cracow - Muenster: International Management Foundation and Cracow University of Economics.

Coca-Stefaniak, J. A., 2013. A strategic approach – a must or a maybe? . The Geographer: The newsletter of the Royal Scottish Geographical Society, 6-7.

Coca-Stefaniak, J. A., 2014. Place branding and city centre management: Exploring international parallels in research and practice. Journal of Urban Regeneration and Renewal, 7(4), 367-373.

Coca-Stefaniak, J. A., and Carroll, S., 2014. Managing town centres during the crises: from retail-focused management to the experience economy and beyond. In N. Wrigley and E. Brookes (Eds.), Evolving high streets: resilience and reinvention - perspectives from social science (pp. 29-31). Southampton: ESRC/ University of Southampton. Retrieved from http://www.riben.org.uk/Cluster_publications_&_media.

Coca-Stefaniak, J. A., and Parker, C., 2010. Towards the international profesionnalisation of place management, development and marketing. In B. Hallier (Ed.), City and Regional Marketing. Moscow: European Retail Academy.

Coca-Stefaniak, J. A., Parker, C., Quin, S., Rinaldi, R., and Byrom, J., 2009.

Town centre management models: A European perspective. Cities (London, England), 26(2), 74-80. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2008.12.001

Coca-Stefaniak, J. A., Radominski, S. M., and Ryczek, K., 2009. Urban revitalisation and town centre management in Poland: Opportunities and challenges for the 21st century. Journal of Urban Regeneration and Renewal, 2(3), 207-215.

Coca-Stefaniak, J. A., Ryczek, K., and Radominski, S. M., 2008. Profesjonalizacja nowych kadr dla rewitalizacji urbanistycznej i zarządzania centrami miast. Urbanista(11), 26-28.

Dudek-Mańkowska, S., 2007. Instytucjonalne metody kreowania wizualnego wymiaru miasta. Reklama zewnętrzna w Warszawie. In M. Krajewski (Ed.), Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Florek, M., and Proszowska-Sala, A., 2010. Promocja miast: Nowa Perspektywa. Warszawa: Ströer.

Galeria Krakowska, n.d. About us. Retrieved 20th August 2014, from www.galeriakrakowska.pl/en/ogalerii/informacje.html

Grabiński, T., Borkowski, K., Seweryn, R., Wilkońska, A., and Mazanek, L., 2009. Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku - Raport końcowy. Krakow: Malopolska Organizacja Turystyczna.

Grabiński, T., Borkowski, K., Seweryn, R., Wilkońska, A., and Mazanek, L., 2011. Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku - Raport końcowy. Krakow: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Grabiński, T., Seweryn, R., Gut-Mostowy, A., Mazanek, L., and Wilkońska, A., 2006. Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku - Raport końcowy. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Hajok, D., 2007, 13/10. Reklama za reklamę na krakow.pl, Gazeta Wyborcza Kraków. Retrieved from http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4975070,20071013KR-DLO,Reklama_za_reklame_na_krakowpl,.html

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Local Authorities Act), Dz. U. 1990 No 16 poz. 95, art. 7 (1990).

Morçöl, G., Hoyt, L., Meek, J., and Zimmermann, U. (Eds.), 2008. Business Improvement Districts: Research, theories, and controversies. Boca Raton, FL: CRC Press.

Constitution of the Republic of Poland (1997).

Rada Miasta Krakowa, 2010. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto Retrieved from www.bip.krakow.pl

Radominski, S. M., and Coca-Stefaniak, J. A., 2007. Zarzadzanie Centrum Miasta (TCM) - nowe podejscie do zarzadzania obszarami centralnymi. Urbanista, 12(60), 33-35.

Rouba, H., and Markowsk, T., 1995. From the past to the future in town planning in Poland. Scandinavian Housing and Planning Research, 12(3), 165-171. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02815739508730385

Śmigielska, G., 2013. Uwarunkowania roli przedsiębiorstw handlowych we współczesnej gospodarce. In G. Śmigielska (Ed.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy (pp. 13-42). Warszawa: Difin.

Strzelecka, E., 2008. Urban development versus sustainable development in Poland. Management of Environmental Quality: An International Journal, 19(2), 243-252. doi: http://dx.doi.org/10.1108/14777830810856627

Urząd Miasta Krakowa, 2013. Sprawozdanie za 2013 r. z działań podjętych na obszarze parku kulturowego Stare Miasto Retrieved from www.bip.krakow.pl

Wells, I., 1991. Town centre management: A future for the high street? Reading: University of Reading.

Young, C., and Kaczmarek, S., 1999. Changing the perception of the post-socialist city: Place promotion and imagery in Łódź, Poland. The Geographical Journal, 165(2), 183-191. doi: http://dx.doi.org/10.2307/3060416

Zuziak, Z., 1998. Strategie rewitalizacji przestrzeni sródmiejskiej. Kraków: Politechnika Krakowska.

Downloads

Published

2016-03-03

How to Cite

BRAŃKA, S., COCA-STEFANIAK, A., & PLICHTA, J. (2016). CITY CENTRES AS PLACES FOR STRATEGIC COOPERATION THROUGH ACTIVE CITY MANAGEMENT – THE SIGNIFICANCE OF TRADE ENTITIES. Scientific Annals of Economics and Business, 63(1), 133–141. https://doi.org/10.1515/saeb-2016-0110

Issue

Section

Articles