Ratten, Vanessa, La Trobe University, Melbourne, Australia